Door Folkert Hummel op 18 maart 2016

PvdA Meppel wil vast dienstverband werknemers Reestmond.

 

De PvdA-fractie in Meppel wil dat de tijdelijke dienstverbanden van de 72 medewerkers van Reestmond alsnog worden omgezet in vaste dienstverbanden.
De PvdA komt tot dit besluit op basis van de evaluatie van het beleid van afgelopen jaar, zoals besproken tijdens de commissievergadering van 10 maart. Dit beleid is gericht op het vinden van een reguliere werkplek voor de mensen uit de WSW bij bedrijven en organisaties in Meppel.
Na één jaar, zo blijkt uit de evaluatie, hebben slechts 10 van de eerste 23 personen bij een externe werkgever een werkplek gevonden. De evaluatie toont volgens de PvdA aan dat alle inspanningen die tot nu toe door de gemeente gedaan zijn om deze groep aan regulier werk te helpen in het eerste jaar te weinig resultaten heeft opgeleverd.

Aanvankelijk had de PvdA goede hoop dat de nieuw ingevoerde Participatiewet direct voldoende instrumenten bood om deze groep mensen aan het reguliere arbeidsproces te gaan laten deelnemen. Uit de evaluatie blijkt nu dat de instrumenten die de Participatiewet gemeenten biedt, nog te weinig effect hebben om voor deze groep mensen op redelijke termijn een goede plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Het ontwikkelen en inzetten van het juiste instrumentarium, zo blijkt uit de evaluatie, heeft nog tijd nodig. De onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt is juist voor deze kwetsbare groep, die gebaat is bij structuur en zekerheid, niet bevorderlijk. Daarom vindt de PvdA dat deze mensen nu alsnog via een vast dienstverband zekerheid geboden moet worden. De PvdA zal hiertoe, samen met ChristenUnie, een motie indienen.

Folkert Hummel

Folkert Hummel

Lijsttrekker en fractievoorzitter. Folkert heeft zich de afgelopen twee jaar als fractievoorzitter goed staande gehouden. Hij is in staat om het geluid van de PvdA Meppel zowel bestuurlijk (raad/fractie/partij) als op straat goed te verwoorden. Folkert is een goede netwerker en legt ook verbinding tussen bedrijfsleven en overheid. Hij is goed benaderbaar en kan belangen

Meer over Folkert Hummel