Inkomen

Ondersteunen we kwetsbare mensen blijft een speerpunt ook nu de economie weer aantrekt.

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Het is onacceptabel dat er kinderen in armoede opgroeien. Het is onze opdracht om samen met de inwoners van Meppel solidariteit te organiseren. Alle initiatieven toetsen we aan het principe “geen kind onder de armoedegrens”.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Onze aanpak is gericht op armoedebestrijding onder meer door begeleiding naar werk.
  • We bevorderen zelfredzaamheid door gemeentegrond voor moestuinen gratis ter beschikking te stellen voor mensen met een minimuminkomen.
  • We bezuinigen niet op het Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten. Sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten blijven toegankelijk voor Meppelers met een minimuminkomen.
  • We vergroten de bekendheid van het Fonds Deelname Maatschappelijke activiteiten. Ieder kind moet de kans hebben om te sporten of zich cultureel te ontwikkelen.