Werk

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving.

Werk

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving. Werk zorgt niet alleen voor inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, levert sociale contacten op en vermindert de afhankelijkheid van anderen. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en zorgt voor zelfontwikkeling. De PvdA heeft zich zowel landelijk als in Meppel altijd ingezet voor het scheppen en in stand houden van de werkgelegenheid.

De PvdA Meppel zet zich in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Wij besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze taken echt beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken en marktwerking heeft niet onze voorkeur.

Wanneer mensen toch hun baan kwijtraken, vindt de PvdA Meppel het van het grootste belang dat ze zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen, of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • We willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplekken aan te bieden en arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
  • De PvdA zet zich in voor het behoud van de werkgelegenheid bij de Zorgcombinatie Noorderboog.
  • We zetten ons in voor het behoud van het leerwerkbedrijf.
  • We zetten ons in voor het Werkgeversplatform Meppel Staphorst. Dit regionale netwerk bevordert een eenduidige en deskundige ondersteuning bij het selecteren van werkzoekenden.

Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die nog niet de vruchten plukt van de economische groei.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Mensen zonder werk moeten kunnen rekenen op een fatsoenlijke uitkering. Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte kansen op de arbeidsmarkt is er het vangnet van de bijstand.
  • Wij vragen van mensen die gebruikmaken van de bijstand een tegenprestatie. Hiervoor maken ze zelf een plan en gaan dat uitvoeren. Indien één van beide  niet lukt, vinden wij dat de gemeente hen daarbij moet helpen.
  • Bijstandsgerechtigden leveren gedurende maximaal zes uur per week onbetaald een tegenprestatie voor hun uitkering.
  • Het uitgangspunt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Wie niet kan werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats.