Motie “Zorg parkeren” aangenomen met een omweg,

Door Hans Boersma op 10 januari 2019

Motie “Zorg parkeren” aangenomen met een omweg,

“Hoe moeilijk kan het zijn”, dacht ik. We worden allemaal gemiddeld ouder dan vroeger en we blijven zo lang dit kan thuis wonen. Komt de ouderdom met gebreken, dan hebben we zorg en ondersteuning waar we op kunnen rekenen. Want iedereen krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig is. Fijn om oud te kunnen worden in je eigen vertrouwde omgeving.

In deze snelle tijd moet zorg en ondersteuning ook snel zijn. Zo lijkt het althans. Niet dat onze ouderen of andere hulpbehoevende thuiswonenden haast hebben, maar de zorg is duur en de zorg wordt afgerekend per minuut. Elke minuut die bespaart kan worden is dan ook een waardevolle minuut.
Zijn er dan mogelijkheden om op de zorg te besparen zonder dat de mensen die deze zorg nodig zijn te kort te doen?

Maak het de zorgverleners een stukje makkelijker, zorg voor minder bureaucratie en geef ze de ruimte. Veel zorgverleners vliegen op de fiets door ons Meppel om dat te doen waar ze goed in zijn. Namelijk het verlenen van goede zorg dichtbij, bij iedereen die dit nodig heeft thuis. “Petje af!”

Maar soms heb je lange routes ver uit elkaar, of is het
dusdanig weer dat op de fiets geen optie is. Dus dan moet je met de auto. In de binnenring van de stad Meppel krijgen de hulpdiensten dan te maken met parkeren en de bijbehorende tarieven. Vaak korte parkeertijden die wel betaald moeten worden, maar daarbij komen nog meer kosten en laat staan wat dit aan tijd kost.
Zoals het bijhouden, het declareren en de administratieve verwerking door de werkgever.

Al met al een dure bezigheid wat het leveren van de zorg alleen maar duurder maakt. Het zoeken van de dichtstbijzijnde parkeerplaats levert stress en tijdsverlies op, en als het niet lukt om een plekje te vinden ben je ook nog eens te laat aanwezig. Dit wordt allemaal betaald met zorggeld.

Dus dacht ik: “Dat kan anders!”. Gratis parkeren voor zorgverleners en ook op plekken die normaal niet mogen. Gezien de korte duur van parkeren moeten de gereserveerde plaatsen van vergunningshouders ook worden opengesteld voor deze groep kortparkeerders. (De vergunninghouders plaatsen zijn vaak vrij gezien veel mensen overdag naar hun werk toe gaan.)

De motie die dit direct mogelijk maakte vond niet veel steun bij de coalitie partijen en de CU.
Dus een meerderheid zat er niet in. Maar na aanpassing van de motie om 1 jaar proef te draaien met 1 zorgleverancier die veel mensen in de binnenstad bediend, waren meer partijen nieuwsgierig geworden naar wat de uitkomst zou kunnen zijn. Met deze wijziging kon de PvdA rekenen op een meerderheid.

Alleen de VVD en de CU stemden tegen. Hoe kan je als hele fractie van de VVD tegen zijn als de VVD-wethouder voor is? Daarnaast zijn de wegen van de CU soms ondoorgrondelijk. Ondanks gaat de pilot er toch komen en ben ik ervan overtuigd dat dit een meerwaarde heeft voor de mensen die zorg nodig zijn en hen die de zorg leveren. Dit zowel in tijdsbesparing, minder stress, meer plezier in je werk en tenslotte ook in de financiën. (Wordt vervolgd)

Hier kunt u de aangenomen motie lezen:
https://meppel.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/167/2018/11/M11.-Motie-PvdA-zorgparkeren.pdf

 

Hans Boersma duo-raadslid  PvdA Meppel

 

Hans Boersma

Hans Boersma

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.

Meer over Hans Boersma