Door Hans Boersma op 7 juli 2015

Parkeerplaatsen voor mindervaliden

Meppel is gastvrij en toegankelijk voor iedereen. We weten dat Donderdag Meppeldagen druk bezocht worden door inwoners van Meppel zelf, maar ook de toestroom van buitenaf is groot. Gastvrij als Meppel is, willen we voor de doelgroep mindervaliden die in het bezit zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart het bestaande aanbod om te parkeren behouden en voor de toestroom van buitenaf de capaciteit tijdelijk vergroten.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni heeft de PvdA-fractie een motie ingediend die er voor moet zorgdragen dat de gehandicaptenparkeerplaatsen die door festiviteiten niet bereikbaar zijn tijdelijk te compenseren. Ook moet de motie er voor zorgen dat er voldoende (tijdelijke) parkeergelegenheid zal zijn voor mindervaliden. Dichtbij, daar waar de festiviteiten zich afspelen.

In de motie hebben we het college gevraagd om met ingang van 9 juli 2015 (1e DMD) een eerste mindervalide parkeerhaven in te richten en om dit onderwerp te verankeren in het nog op te stellen gemeentelijke verkeers- en vervoerplan.

De motie is inmiddels aangenomen. Daardoor zullen er aankomende zomer tijdens alle festiviteiten in onze stad tijdelijk meer parkeerplaatsen t.b.v. mindervaliden zijn want: “Iedereen doet mee”!

Hans Boersma

Hans Boersma

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.

Meer over Hans Boersma