Sport en cultuur

Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar, ze dragen bij aan de sociale cohesie van Meppel. Door te investeren in sport en beweging bevorderen we de gezondheid van mensen.

Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar, ze dragen bij aan de sociale cohesie van Meppel.

Door te investeren in sport en beweging bevorderen we de gezondheid van mensen. Daarom is het zo belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is.

De PvdA is trots op ons rijke culturele leven in Meppel. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit. Of het nu gaat om voorstellingen in Schouwburg Ogterop, het Grachtenfestival, Dobberpop in Nijeveen of de Amsterdamse Dag tijdens de Donderdag Meppeldagen.
De PvdA ziet voor het cultuurplatform de komende jaren een spilfunctie weggelegd voor het laten slagen van de nieuwe Cultuurnota.

Elk kind moet de kans hebben te sporten of zich cultureel te ontwikkelen. De PvdA Meppel vindt dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • Het werk van de combinatiefunctionarissen aan “Een leven lang sporten en bewegen” is belangrijk voor het naschools sportaanbod in de wijken en activiteiten voor 55’ plussers. Wij blijven hen via SportDrenthe ondersteunen.
  • We bouwen het initiatief JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) verder uit. Zo gaan we overgewicht en obesitas tegen.
  • We houden onze sporthallen en sportparken op peil.
  • Zwembad Hesselingen blijft een basisvoorziening. De PvdA staat garant voor een brede toegankelijkheid in financieel en fysiek opzicht.
  • Sportverenigingen die alcoholmisbruik en roken in sportkantines tolereren worden niet gesubsidieerd.
  • We werken aan transparantie bij de tarieven en subsidies voor sport en cultuur.
  • We spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. Door bezuinigingen staan toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen onder druk. De grenzen hiervan zijn bereikt.
  • We blijven daarom in Meppel de goede voorzieningen zoals Schouwburg Ogterop, Scala, Kunsthuis Secretarie en het Internationaal Poppen- en figurentheater festival ondersteunen. Meppel kan het Internationaal Poppen- en figurentheater festival landelijk op de kaart zetten, zoals het Dickensfestival in Deventer.
  • We gaan niet over tot het extern verzelfstandigen van Schouwburg Ogterop.
  • We ondersteunen de samenwerking op het gebied van cultuureducatie tussen Scala en het onderwijs door middel van projecten.