Artikel 32 vragen: Over kosten energie Nieuwveenseland en Meppel Energie .

Door Redactie op 31 mei 2018


‘Gasloze’ woningbouw is op dit moment landelijk in het nieuws. De gemeente Meppel ontwikkelt de duurzame nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen. Voor dit gebied heeft de gemeente hoge duurzaamheidsambities. De duurzame energieambitie is voor deelplan 1 vormgegeven via een warmtenet dat wordt beheerd door lokaal duurzaam energiebedrijf Meppel Energie BV (Aandeelhouders: gemeente Meppel en Rendo NV). De energielevering (zal) word(t)(en) verzorgd door pallet verbranding en aardgas, door CroonWolter&Drost. Bij bewoners bestaan onduidelijkheden over o.a. de duurzaamheid van de geleverde energie t.b.v. verwarming en koeling van de daar gebouwde woningen versus de totaalprijs die door de inwoners betaald wordt voor deze verplichte af te nemen producten.

Wij stellen het college de volgende vragen:

1. Is bij het college bekend dat inwoners van deze wijk ondanks 5% korting/goedkoper energielevering door Meppel Energie soms meer betalen voor het verwarmen van hun woning dan in hun oude woning (bijvoorbeeld een niet zo goed als nu geïsoleerde woning van de jaren 50?)
2. Kan het college inzicht en uitleg geven over de opbouw van de tariefstelling aangaande vaste lasten de verplichte afname van warmte-energie en koel producten?
3. Is er onder de huidige inwoners van deze wijk een klanttevredenheid onderzoek uitgevoerd door Meppel Energie om zo de bevindingen van de inwoners in beeld te krijgen?
4. Zo ja, op vraag 3: is het mogelijk deze resultaten te delen met de gemeenteraad? Op welke termijn kunnen wij deze informatie van u ontvangen?
5. Zo nee, op vraag 3: kunt u zorgdragen om de bevindingen aangaande de tevredenheid van de inwoners van deze wijk betreft de energievoorziening t.b.v. verwarmen en koelen van hun woning en alles wat daarbij relevant is (zoals b.v. algemene ervaring, bedieningservaring enz.) op korte termijn te inventariseren en de uitkomst hiervan delen met gemeenteraad?
6. Is het college bereid een informatieavond te verzorgen waar ook de inwoners van deze wijk bij aanwezig kunnen zijn en hun vragen kunnen worden beantwoord?
7. Kunt u ons uitleggen wat een inwoner moet/kan doen om anders dan via Meppel Energie zorg te dragen voor de warmtevoorziening?

Namens de fractie PvdA,
Hans Boersma.