Natuur, milieu en verkeer

Voor de PvdA betekent dit onder andere een economie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Een harmonieuze verhouding tussen mens en natuur hoort hier als vanzelfsprekend bij.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Meppel heeft zelfs een hoger ambitie namelijk 2040. Voor de PvdA betekent dit onder andere een economie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Een harmonieuze verhouding tussen mens en natuur hoort hier als vanzelfsprekend bij.

Lokaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hiervoor is het nodig dat iedereen binnen de gemeente zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners hun steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • We houden vast aan de ecologische, duurzame opzet van de Nieuwveense Landen.
  • Collectieve initiatieven voor de aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren worden gestimuleerd.
  • We stimuleren samenwerking van landbouw en industrie om biomassa gericht te gebruiken als grondstof voor de industrie.
  • Het meeste afval is een waardevolle grondstof. We scheiden het afval beter.
  • Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we voorrang aan fietsers en scheiden snel en langzaam verkeer.
  • Het parkeerbeleid richten we zo in dat overlast voor woonwijken zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • Bewaakte fietsenstalling in het centrum.
  • Een autoluw stadscentrum.