Wonen, wijken en veiligheid

We willen in Meppel een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn.

Wonen, wijken en veiligheid

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Bij de realisering van huurwoningen spelen woningcorporaties een belangrijke rol. Een goede relatie met woningcorporaties is daarom essentieel.

We willen in Meppel een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • Ten minste 30% van de nieuwbouwwoningen is beschikbaar voor starters.
 • We spreken corporaties aan op de mate waarin zij doelgroepen huisvesten. We streven naar voldoende sociale woningbouw.
 • We streven in Nijeveen naar nieuwbouw van ongeveer tien woningen per jaar.
 • Bij de aanleg van de Nieuwveense Landen zorgen we voor een evenwichtige verdeling van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. We vinden het belangrijk dat in de Nieuwveense Landen zowel jonge als oudere bewoners gaan wonen.
 • Bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen (bijvoorbeeld Kangoeroewoningen) worden niet door regelgeving belemmerd.
 • een goede en betaalbare woning voor iedereen.

 

Wijken en veiligheid

De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners van Meppel. Meppelers  nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun buurt. Door erover mee te praten, door de buurt schoon en veilig te houden. Je kunt je alleen verbonden voelen met anderen als je je veilig voelt: in je eigen huis, in je directe omgeving, in je dorp of stad. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. De sleutelfiguur voor veiligheid is de wijkagent, de gemeente neemt de rol als regisseur. Betrokkenheid van bewoners is belangrijk. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het gaat om veiligheid wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar dat nodig is.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • We blijven de wijkplatforms stimuleren. Bewoners zelf weten wat goed is voor hun straat of buurt. Een wijkbudget maakt initiatieven vanuit de bewoners zelf mogelijk.
 • Speeltuinen, wijkparkjes en bankjes zijn ontmoetingsplaatsen in de wijk.
 • We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat ze zich houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven we streng.
 • We zorgen voor veilige fietspaden en trottoirs en een goede straat- en parkverlichting.
 • We willen investeren in een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum.
 • Een zichtbare en herkenbare wijkagent.