Door Redactie op 11 juli 2017

Algemene Beschouwingen van de PvdA bij de Perspectiefnota 2018- 2021.

Voorzitter,
Deze laatste Perspectiefnota staat in teken van keuzes maken voor de langere termijn. Wij kunnen dan ook allerminst spreken over een uitgeklede PPN, een jaar voor de verkiezingen. De opgave voor het college is duidelijk. De financiële positie van Meppel is versterkt, nieuwe taken in het sociaal domein zijn geïmplementeerd en alle pijlen zijn nu gericht op het toekomstbestendig maken van Meppel.

Klik hier voor het lezen van de gehele algemene beschouwingen.

Klik hier voor alle moties en amendementen.