16 januari 2017

Nieuwe portefeuilleverdeling fractie

Door de wisseling van fractievoorzitter zijn de portefeuilles binnen de fractie opnieuw verdeeld.

Folkert Hummel: Fractievoorzitter met in zijn portefeuille: Participatiewet / Economie + Werkgelegenheid / Verkeer / Wonen.

Hans Boersma: Raadslid met als portefeuille: Jeugdzorg / Jeugdbeleid / Onderwijs / Passend Onderwijs / Sport / Omgevingswet / Openbare Ruimte / Milieu

Freek Schipper: Raadslid met als portefeuille: Financiën / Publieke Zaken + Loket / Handhaving + Veiligheid / Public Relations / Cultuur, Evenementen + Toerisme / Accommodatiebeleid / De Plataan / Verbonden Partijen / Mondiale Samenwerking

Dinie Veld-Fonk: Raadslid met als portefeuille: Sociaal Domein / Zorg + Welzijn / Maatschappelijke + Sociale Zaken / Wijkgericht werken / Gezondheidszorg / Integratiebeleid / Vluchtelingen + Statushouders