Raadsleden

Hans Boersma

Hans Boersma

Huidige functie: (duo) Raadslid.

Participatiewet / Economie + Werkgelegenheid / Verkeer / Wonen/Financiën / Publieke Zaken + Loket / Handhaving + Veiligheid / Public Relations / Cultuur, Evenementen + Toerisme / Accommodatiebeleid / De Plataan / Verbonden Partijen / Mondiale Samenwerking/Omgevingswet /Openbare Ruimte / Milieu/ Sport /Sociaal Domein / Zorg + Welzijn / Maatschappelijke + Sociale Zaken / Wijkgericht werken / Gezondheidszorg / Integratiebeleid / Vluchtelingen + Statushouders /Jeugdzorg / Jeugdbeleid / Onderwijs / Passend Onderwijs /