12 januari 2016, om 21:00, Schouwburg Ogterop Meppel | Schouwburg Ogterop Meppel

Inloop informatiemarkt op dinsdag 12 januari AZC Locatie

Uitnodiging informatiemarkt dinsdag 12 januari
Dinsdag 12 januari 2016 tussen 19.00 en 21.00 uur wordt in Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 Meppel, een inloop informatiemarkt gehouden voor heel Meppel. Inwoners, organisaties en bedrijven die informatie willen ontvangen over de vestiging van een AZC zijn van harte welkom.

Zij ontvangen uitleg over de stand van zaken van plannen en procedures. Er is gelegenheid om met de gemeente, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere betrokken organisaties in gesprek te gaan.
Meppeler Politieke partijen zijn aanwezig. Zo ook fractieleden van de PvdA.