Huidige functie: Actief Lid

Koos de Vos

Koos de Vos

Koos de Vos  is vader van twee dochters en heeft drie kleinkinderen. Voordat hij vier jaar geleden namens de PvdA aantrad als wethouder in Meppel was hij dertig jaar werkzaam bij de FIOD. Al sinds 1970 is hij lid van de PvdA, mede vanwege de indruk die Joop den Uyl op hem maakte.

“Als klein jongetje was ik al zeer geïnteresseerd in politiek. Mijn ouders behoorden tot de rode familie. Ze waren lid van de VARA, mijn vader was lid van het NVV en actief in het bestuur van de ANGB, de grafische vakbond, ze lazen Het Vrije Volk en stemden links. Op zondag luisterden wij naar G.B.J. Hiltermann, de rechtse commentator van de AVRO en dat leverde altijd ergernis op.

In de zeventiger jaren ben ik lid van de PvdA geworden en was in die tijd actief in de afdeling. Na onze verhuizing naar Diever ben ik daar nog een aantal jaren actief geweest in het bestuur. Na onze verhuizing naar Bennebroek (in 1986) en terugkomst in Meppel (in 1989) ben ik in 2005 gevraagd om kandidaat te willen zijn voor de gemeenteraad. In 2006 werd ik gekozen als raadslid en in 2008 ben ik fractievoorzitter geworden. In 2010 ben ik, na de coalitieonderhandelingen, wethouder geworden namens de PvdA. Wethouder periodes: 2010/2014 en 2014/2018