Huidige functie: (duo) Raadslid.

Hans Boersma

Participatiewet / Economie + Werkgelegenheid / Verkeer / Wonen/Financiën / Publieke Zaken + Loket / Handhaving + Veiligheid / Public Relations / Cultuur, Evenementen + Toerisme / Accommodatiebeleid / De Plataan / Verbonden Partijen / Mondiale Samenwerking/Omgevingswet /Openbare Ruimte / Milieu/ Sport /Sociaal Domein / Zorg + Welzijn / Maatschappelijke + Sociale Zaken / Wijkgericht werken / Gezondheidszorg / Integratiebeleid / Vluchtelingen + Statushouders /Jeugdzorg / Jeugdbeleid / Onderwijs / Passend Onderwijs /

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid

Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.