Huidige functie: (duo) Raadslid.

Hans Boersma

Jeugdzorg / Jeugdbeleid / Onderwijs / Passend Onderwijs / Sport / Omgevingswet / Openbare Ruimte / Milieu

Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten. Wij zien Hans graag doorgaan als raadslid.