Financiën

De PvdA kiest ervoor bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het zicht raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO. De PvdA vindt dat, waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële mogelijkheden. Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn, wil de PvdA doordacht benutten.

De PvdA gaat haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De PvdA kiest ervoor bij eventuele bezuinigingen als dit echt moet, dit stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het zicht raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen we door een sterke budgetdiscipline.
  • We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.
  • Belastingen en heffingen (bv. de totale lasten van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) voor burgers moeten zoveel mogelijk gelijk blijven of dalen.