Economie

We zorgen voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken.

Economische groei creëert banen. Bedrijven horen zich thuis te voelen in Meppel. We zorgen voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzanden in bureaucratie.

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • We zorgen voor een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat door onze bedrijventerreinen up-to-date te houden.
  • De PvdA bevordert actief bedrijvigheid in en om de Meppeler binnenstad mede in het licht van de werkgelegenheid.
  • We steunen de havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel met kracht. De samenwerking biedt potenties voor economische groei in de regio.
  • We zijn voor de uitbreiding van de haven ten behoeve van de MCS containerterminal.
  • De PvdA Meppel vindt het belangrijk, dat we het Ondernemersfonds Meppel voortzetten. Dit fonds van en voor ondernemers behartigt hun collectieve belangen, investeert bijvoorbeeld in stadspromotie.
  • We zorgen ervoor, dat de binnenstad aantrekkelijk blijft. Detailhandel blijft in de binnenstad en vestigt zich niet op bedrijventerreinen.
  • Leegstaande panden in het winkelgebied krijgen (tijdelijk) een andere bestemming zoals bewoning of kunstexposities.
  • De PvdA Meppel geeft krachtige ondersteuning aan de initiatieven voor samenwerking met de gemeenten Westerveld, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.
  • We stimuleren de samenwerking tussen de 17 gemeenten (Regio Zwolle). Dit samenwerkingsverband biedt kansen voor de regionale economie.