Door Dinie Veld-Fonk op 2 december 2014

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO 2015) in werking. Met deze nieuwe wet wordt de gemeente Meppel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan haar inwoners die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Die hulp is nodig omdat het zelfstandig blijven wonen alleen of met behulp van de omgeving niet meer lukt. Daarnaast is de WMO 2015 er ook om ondersteuning te bieden aan mensen die hulp nodig hebben om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving en om andere mensen te kunnen blijven ontmoeten. Ook deze hulp is dan nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet meer lukt.

Met de WMO 2015 heeft de gemeente de taak om maatschappelijke ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening, die op maat is afgestemd op de persoonlijke situatie van degene die de hulp nodig heeft en diens omgeving.

Als u beroep doet op de WMO wordt door een WMO-consulent van de gemeente in samenspraak met u, in persoonlijk gesprek met u, vastgesteld welke ondersteuning het beste bij u en uw situatie past. Hierbij wordt u zelf en uw persoonlijke situatie als uitgangspunt genomen. Samen met u wordt gekeken naar wat u zelf doet en nog kan doen, wat uw omgeving voor u doet of kan doen, een mantelzorger of iemand uit uw eigen netwerk van bekenden. Ook wordt gekeken of u gebruik kunt maken van algemene voorzieningen zoals dagbesteding in het buurthuis of vervoer. Als dat alles goed in beeld is gebracht kan op maat worden vastgesteld welke hulp voor u persoonlijk, in uw persoonlijke situatie nodig is om zelfstandig te blijven wonen en mee te kunnen blijven doen aan de samenleving.

Voor de mensen die in 2014 gebruik maken van de oude WMO en nu recht hebben op huishoudelijke hulp of voorzieningen, gaan er veranderingen plaatsvinden met de invoering van de WMO in 2015.

De fractie van de PvdA begrijpt heel goed dat deze komende veranderingen zorgen voor onrust en onzekerheid. Want als je afhankelijk bent van hulp en ondersteuning, omdat je zelf niet alles meer kunt, dan weet je nu wat je hebt en waar je aan toe bent. Maar je weet nog niet wat er met deze nieuwe WMO verandert voor jou in jouw situatie. Dat maakt onzeker.

Toch is de PvdA fractie er een voorstander van dat de nieuwe WMO door de gemeente wordt uitgevoerd, in samenhang met de zorg voor de jeugd en voor werk. Op de Meppeler schaal en volgens de Meppeler aanpak. Immers, de gemeente kent haar eigen burgers en de situatie in Meppel het beste. Van daaruit kan zij gaan bouwen aan een toekomstige betere zorg en ondersteuning. Met voldoende algemene voorzieningen en aanvullend de persoonlijke voorzieningen op maat. In de buurten en wijken van Meppel, waar mensen nog meer dan nu naar elkaar omkijken en voor elkaar willen zorgen. En wat de fractie van de PvdA betreft mét de garantie dat iedereen in Meppel, die echt zorg en begeleiding nodig heeft, ook de best passende zorg en begeleiding krijgt.

Dinie Veld-Fonk

Dinie Veld-Fonk

Dinie Veld-Fonk (66) is getrouwd en is moeder van twee kinderen en oma van vijf kleinkinderen. Geboren in Delft, verhuisde ze na in Brabant en Limburg te hebben gewoond naar Amsterdam, waar in de jaren zeventig, in tijden van zware werkloosheid, nog voldoende werk was. Sinds 1977 woont ze in Meppel, eerst in Koedijkslanden, en

Meer over Dinie Veld-Fonk