Door Hans Boersma op 24 november 2016

Verlichting fietspad Ambachtsweg

Tijdens de Algemene Beschouwing bij de Begroting 2017 op  10 november  2016 is door de fractie van de  PvdA  bij het College speciaal aandacht gevraagd voor het ontbreken van  verlichting op het fietspad langs de Ambachtsweg. Op één van de hoofdtoegangen, om per fiets naar het Onderwijspark of Sportpark Ezinge te gaan, bleek geen verlichting aanwezig. Het College heeft direct toegezegd hier naar te kijken. Inmiddels is bekend dat  op korte termijn de noodzakelijke verlichting geplaatst zal gaan worden. De materialen zijn beschikbaar, maar de uitvoering  ligt nu bij de netwerkbeheerder en is afhankelijk van de snelheid waarmee de  aansluiting op het elektriciteitsnet kan worden gerealiseerd. Door deze druk bereden fietsroute van verlichting te voorzien ontstaat een goede en veilige toegang richting school- en sportaccommodaties De fractie van de PvdA is content met het snel en adequaat reageren van het college.

Hans Boersma

Hans Boersma

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.

Meer over Hans Boersma