Verkiezingen gemeenteraad. 21 maart 2018

Door Redactie op 15 september 2017

Beste partijgenoten,

Op woensdag 21 maart 2018 kiezen de inwoners van de gemeente Meppel de leden van de gemeenteraad.
Natuurlijk hopen we op een goede uitslag voor de PvdA!

Als onafhankelijke kandidaatstellingscommissie zijn wij met enthousiasme de uitdaging aangegaan om een mooie kandidatenlijst samen te stellen. Vlak voor de zomervakantie hebben we jullie uitgenodigd om je daarvoor kandidaat te stellen. Nu doen we een nieuwe oproep.
Veel tijd om er nog over na te denken is er niet meer, de termijn sluit binnenkort! Voor 17 september moet je aanmelding door ons zijn ontvangen op prakkenheida@gmail.com. Geen e-mail, wel interesse? Bel dan met de voorzitter van de commissie, Jean Pierre, op 06-43247157.

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief, zoeken we een evenwichtige lijst als afspiegeling van onze Meppeler samenleving.
Dat betekent dat we bij het opstellen van de lijst onder meer kijken naar een goede verdeling van mannen en vrouwen, oud en jong, mensen van verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden en uiteraard spreiding over wijken en dorpen binnen onze gemeente.

Vanzelfsprekend zijn alle kandidaten lid van de PvdA. Van onze raadsleden verwachten we dat ze de sociaaldemocratische waarden kunnen uitleggen en uitdragen! Pas je in ons optimale team voor 2018? Meld je aan als kandidaat-raadslid en doe mee! Dit is je kans!

De kandidaatstellingscommissie,
Joost Leegwater,Hennie Prakken, Jean-Pierre van der Weerd