Door Redactie op 11 juli 2017

Van de kandidaatstellingscommissie.

Beste partijgenoten,

Raadslid zijn voor onze partij is geen eenvoudige klus. Het vraagt veel
tijd en inzet, maar je krijgt er veel voor terug! Als raadslid kun je
echt wat voor onze inwoners betekenen. Je praat en beslist mee over het
onderhoud van onze leefomgeving, de kwaliteit van zorg en welzijn, de
hoogte van de belastingen en tarieven, de veiligheid op straat, de
culturele evenementen, sport, onderwijs en ga zo maar door.

Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. We hopen een
goede verkiezingsuitslag te kunnen vieren. Durven we te dromen?

Of we nu twee of acht zetels halen… Ze zijn nog niet bezet! Als
kandidaatstellingscommissie gaan wij met veel enthousiasme de uitdaging
aan om een mooie kandidatenlijst samen te stellen. We hebben onszelf de
opdracht gegeven om te zoeken naar het optimale team. We zoeken mensen
die energie krijgen van het contact met mensen, die weten hoe ze
resultaten kunnen bereiken in de gemeenteraad en die goed met elkaar
kunnen samenwerken. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit!

Zoals jullie dat van onze partij gewend zijn, zoeken we een evenwichtige
lijst als afspiegeling van onze Meppeler samenleving. Dat betekent dat
we bij het opstellen van de lijst onder meer kijken naar een goede
verdeling van mannen en vrouwen, oud en jong, mensen van verschillende
maatschappelijke en culturele achtergronden en uiteraard spreiding over
wijken en dorpen binnen onze gemeente.

Vanzelfsprekend zijn alle kandidaten lid van de PvdA. Van onze
raadsleden verwachten we dat ze de sociaaldemocratische waarden kunnen
uitleggen en uitdragen!

Voel je je aangesproken? Pas je in ons optimale team voor 2018?
Meld je aan als kandidaat-raadslid en help mee!

De kandidaatstellingscommissie,

Joost Leegwater
Hennie Prakken
Jean-Pierre van der Weerd

 

Kandidaat voor de gemeenteraad?? Zo werkt het!!

Als je interesse hebt om je aan te melden als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen dan moet je kandidatuur uiterlijk 10 september 2017 om 24.00 uur binnen zijn bij Hennie Prakken, prakkenheida@gmail.com .

De Algemene Ledenvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld is gepland op 28 november 2017.

Nadere informatie kun je verkrijgen bij een van de huidige fractieleden of een van de bestuursleden. Natuurlijk kun je ook potentiele kandidaten wijzen op de kandidaatstelling.

Dus: meld je aan voor 10 september 24.00 uur!