Thema-avond “ Gezondheid, WMO en Welzijn”

Door Redactie op 8 januari 2018

De afdelingen De Wolden, Meppel en Westerveld organiseren in Ruinen een thema avond die zeker de moeite waard is.

Op deze thema avond staan in twee presentaties de volgende vragen centraal: – hoe de eerste lijnszorg gebruik kan maken van welzijn in de wijk. – hoe de zorg ook toegankelijk te houden voor ( oudere ) inwoners van kleine kernen en hoe dorpshuizen daar een rol in te geven?

De avond wordt gehouden op: – woensdag 17 januari 20.00 uur in dorpshuis t Nije punt in Ruinen

Inleiding:

Sinds een aantal jaren is de AWBZ zorg omgezet en verhuisd naar de gemeente. De komst van de Wmo heeft gemeentes en welzijnsorganisaties uitgedaagd om samen stappen te maken in : minder zorg en meer samenleving. Maar hoe doe je dat op een goede en vernieuwende manier zonder de echte zorgvragen uit het oog te verliezen?

Op deze avond nodigen we met nadruk de eerste lijnspartijen, welzijnswerkers, dorpshuisvertegenwoordigers en ervaringsdeskundige inwoners uit om mee te praten, en uiteraard alle belangstellende inwoners.

De PvdA afdelingen in Westerveld, Meppel en De Wolden hebben het initiatief genomen om regionaal een aantal thema avonden over Werk, Wonen en Wmo/Welzijn te houden. Na succesvolle avonden in Meppel en Diever over Werk en over Wonen is nu De Wolden aan de beurt. Op deze avond willen we twee thema’s die hieraan kunnen bijdragen de revue laten passeren.

1. Welzijn op recept. Welzijn op recept is een methode, succesvol ontwikkeld door een huisartsengroep om patiënten met een recept door te sturen naar een welzijnscoach in plaats van naar de apotheek. Landelijk is er veel erkenning voor het feit dat zo bij veel huisartsenbezoek de klachten ook met welzijnsactiviteiten opgelost kunnen worden:

– “geen slaappil maar plek als vrijwilliger in een werkgroep van het dorpshuis. – “sociale activiteit in de wijk bij een burn-out” – “Jongere verwijzen naar jeugdhulpverlening, maar ook naar de sportclub”. Welzijn De Wolden heeft Welzijn op recept geagendeerd voor de komende jaren en zal met de zaal in gesprek gaan over dit thema.
2. Dorpshuis plus-plus. Hoe kan in kleine kernen het dorpshuis plus-plus ( een dorpshuis waar ook de huisarts en andere eerste lijnspartijen (in deeltijd) aanwezig zijn) bijdragen aan leefbaarheid, aan bereikbare voorzieningen en aan welbevinden en gezondheid van inwoners.

Harm Brouwer zal de inleiding houden en met de zaal in gesprek gaan over dit onderwerp. Harm Brouwer is voormalig tweede Kamerlid van de PvdA en binnen de partij een van de echte pleitbezorgers van een leefbaar platteland met voldoende voorzieningen.

Na afloop van de avond is er om 22.00 uur onder het genot van een drankje de mogelijkheid om door te praten.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig voor de organisatie.

Verder informatie:

PvdA De Wolden

Jos Voppen en Dirk Stolte

– 06-51346655 – josvoppen@home.nl