Terugblik raadslidmaatschap 2018

Door Jolida Voetelink op 10 januari 2019

Terugblik raadslidmaatschap 2018

Sinds 29 maart 2018 ben ik raadslid. Nu ruim acht maanden verder is het
tijd om terug te blikken.
Wat heeft het mij gebracht, wat heeft het de PvdA
Meppel gebracht en zijn de Meppelers er iets beter van geworden?

Wat heeft het mij gebracht?

Samen met Folkert vorm ik de fractie, we worden ondersteund door Ella en Hans als duo-raadsleden.
Het is fantastisch dat met de aanwezigheid van Hans en Ella we toch een behoorlijke fractie kunnen
vormen. Met zijn tweeën al die stukken lezen, bezoeken afleggen, vergaderingen bijwonen, dat is niet te doen. Met ons vieren is het nog steeds heel veel maar beter te doen. Als je nieuw in de raad komt, is het een soort orkaan waar je in terecht komt. Heel veel stukken, heel veel regels om te leren, moties,
amendementen, artikel 32 vragen, motie vreemd, allemaal nieuw! En dan het politieke spel, ik kijk mijn ogen uit: op de tribune zitten is toch echt anders dan zelf in de arena staan! Vanaf de tribune denk je weleens: loop nu naar de interruptiemicrofoon. Maar zelf lopen en snel tekst en vraag bedenken, dat vraagt doorlopend opletten en gespitst zijn.
Want iedere interruptie moet altijd eindigen in een vraag!
Kortom, iedere raadsvergadering of commissie leer ik weer bij, het is fantastisch!

Wat heeft het de PvdA Meppel gebracht?

Of ik die vraag kan beantwoorden weet ik niet. Ik probeer te denken, handelen en spreken vanuit ons
sociaal democratisch gedachtegoed. Dat betekent voor mij dat ik vooral oog heb en houd voor de
menselijke maat. Ook in de gemeenteraad probeer ik ons geluid zo helder mogelijk te formuleren.
Onze fractie zet in op betaalbaar wonen voor iedereen, een prettige duurzame woonomgeving,
toegankelijke zorg. Met regelmaat vragen we naar de gevolgen voor inwoners als het gaat om de overstap van gas naar duurzame energie. Elke 1e zaterdag van de maand zitten we in Stadscafé Oasis: zowel maakt dat de ontmoeting met leden en anderen mogelijk en als fractie en bestuur praten we weer bij.

Zijn de Meppelers er iets beter van geworden?

De meest tastbare resultaten van de afgelopen 8 maanden: we hebben fors ingezet op de
planontwikkeling Vledder. Mede door onze inzet is er een goede oplossing gekomen voor alle partijen
aldaar waaronder de Jumbo. We zijn kritisch en tegelijkertijd meedenkend met het college van B&W. Zo denken we actief mee hoe de kosten in de jeugdzorg in de grip gehouden kunnen worden. Voor ons blijft belangrijk dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Tegelijkertijd hameren we er ook op dat de
gemeente beter inzicht geeft in die kosten zodat er meer bewustzijn is. We zijn kritisch naar een school in Nieuwveense landen: liever een school maar dat is niet haalbaar. Komt er een of twee scholen dan in ieder geval met een sportvoorziening. Als laatste is een motie van de PvdA aangenomen waarin we het college oproepen om samen met de bewoners van Nieuwveense landen een visie op het hart van die nieuwe wijk te ontwikkelen.

En voor 2019?

We blijven alert de ontwikkelingen volgen en zetten onze
eigen acties in. Onze eerste actie zal zijn om al die bekladde elektriciteits-kastjes te voorzien van actuele kunst of mooie lokale foto’s.
En hebben jullie ideeën of wensen: laat ze horen!

raadslid, Jolida Voetelink

 

Jolida Voetelink

Jolida Voetelink

Jolida is nieuw in de fractie, maar niet nieuw in onze partij. Als voorzitter van de afdeling zet zij zich al jaren in voor een sterke PvdA. Ze laat een sterke gedrevenheid zien voor het behoud van een sterk en sociaal Meppel. Zij heeft visie, weet die ook uit te dragen en kan leiding geven

Meer over Jolida Voetelink