Door Redactie op 16 december 2016

PvdA Meppel krijgt nieuwe Fractievoorzitter.

Na de verkiezingen, als de raadsleden bekend zijn, is het aan de gekozen fractieleden om uit hun midden een fractievoorzitter te kiezen. Unaniem heeft de fractie in 2014 Freek Schipper als fractievoorzitter gekozen. Folkert Hummel werd gekozen tot vicefractievoorzitter. Met het oog op de verdere toekomst is daarbij ook afgesproken, dat tijdens deze raadsperiode het fractievoorzitterschap uiteindelijk over zou gaan naar Folkert Hummel. Nu alle fractieleden voldoende tijd hebben gehad zich in te werken voor wat betreft woordvoerderschap en portefeuilles, maar ook op taken als fractievoorzitter en fractiesecretaris, is het tijd om deze afspraak te realiseren.Vanaf 1 januari 2017 volgt Folkert Hummel als fractievoorzitter Freek Schipper op. Freek wordt vicefractievoorzitter.
Met Folkert Hummel heeft de fractie een jonge ambitieuze voorzitter, die de PvdA fractie goed kan voorbereiden op een nieuwe Raadsperiode.

Wij wensen Folkert alle succes.