Kandidatenlijst verkiezingen 21 maart 2018

1 december 2017

Afgelopen dinsdagavond, tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering in Meppel’s Inn, hebben de leden van PvdA de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadverkiezingen 2018 vastgesteld.

Het bestuur heeft de voordracht van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie overgenomen en aan de leden voorgelegd. De leden hebben de kandidatenlijst dinsdagavond ongewijzigd vastgesteld.  Bestuur en leden zijn tevreden met de uitkomst van de lijst. Bij het samenstellen van de lijst is bewust gekeken naar het waarborgen van de continuïteit in de fractie en de komst van nieuwe politieke talenten.

De PvdA lijst telt 12 kandidaten waarvan er zeven beschikbaar zijn voor het raadslidmaatschap in 2018. Naast lijsttrekker Folkert Hummel zijn dat Jolida Voetelink, Hans Boersma, Ella Berndt, Henk Timmer,  Marc Hoeve en Wim Zwaan. De PvdA schuift Jolida Voetelink naar voren als kandidaat wethouder.

Huidig wethouder Koos de Vos en de raadsleden Dinie Veld-Fonk en Freek Schipper stellen zich in 2018 niet meer als raadslid verkiesbaar. Zij staan als lijstduwer op de kandidatenlijst en zullen hun steun aan de partij en de  nieuwe fractie op de achtergrond blijven geven.

Het PvdA verkiezingsprogramma ”Een gemeente met zorg voor elkaar” is met enthousiasme door de leden ontvangen en met een enkele kleine wijziging door de leden vastgesteld. Het verkiezingsprogramma is compact en telt toch 9 pagina’s. Het programma geeft inzicht in hetgeen is bereikt in de afgelopen jaren en wat de PvdA te doen staat in de komende jaren. Het programma is gebaseerd op solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid, om zodoende een samenleving te bouwen en behouden waarin voor ieder plaats is en waaraan ook ieder naar vermogen bijdraagt.

Voor nadere informatie: Folkert Hummel tel. 06 52 57 73 41