Door Hans Boersma op 9 januari 2015

De ouderenborrel

De huidige wet- en regelgeving staat bij zogenaamde ‘para-commerciële instellingen’, waaronder ook de Plataan, de Poele en De Schalle vallen, alleen het schenken van zwak alcoholische dranken toe. Dit betekent dus ook dat tijdens activiteiten voor ouderen in deze instellingen geen borrel geschonken mag worden.

Het beoogd maatschappelijk effect van deze regelgeving is om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde tegen te gaan en bij voorkeur te voorkomen. De PvdA-fractie staat hier achter, maar onze ouderen moeten wel tijdens hun activiteiten gewoon legaal hun borreltje kunnen krijgen.

Alhoewel iedereen het er over eens is dat hier niet al te moeilijk over gedaan moet worden, mag dit naar de letter van de huidige drank- en horecawet dus niet. Dit kan tot verwarring leiden en duidelijkheid is dus geboden.

De fractie van de PvdA heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 18 december j.l. een amendement ingediend zodat een borrel drinken tijdens een activiteitenavond gewoon mogelijk moet gaan worden. De fractie wil minder, maar wel duidelijke regels.

De stemming hierover zal echter pas tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar plaatsvinden. De burgemeester heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven toch nog uit te willen zoeken of de voorgestelde oplossing in strijd is met landelijke wet- en regelgeving. Gezien het feit dat meerdere gemeenten dit al hebben opgenomen in hun plaatselijke verordening voorzien wij echter geen problemen.

Zoals het nu er nu naar uitziet zal de gehele raad voor stemmen.

Hans Boersma

Hans Boersma

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.

Meer over Hans Boersma