Door Hans Boersma op 25 januari 2015

De ouderenborrel

De huidige wet- en regelgeving staat bij zogenaamde ‘para-commerciële instellingen’, waaronder ook de Plataan, de Poele en De Schalle vallen, alleen het schenken van zwak alcoholische dranken toe. Dit betekent dus ook dat tijdens activiteiten voor ouderen in deze instellingen geen borrel geschonken mag worden. In mijn bijdrage aan de vorige nieuwsbrief heb ik al kort stilgestaan bij het standpunt van PvdA Meppel hierover.

De fractie van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van 18 december j.l. een amendement ingediend zodat een borrel drinken tijdens activiteiten van ouderen gewoon mogelijk gaat worden. De fractie wil minder, maar wel duidelijke regels.

Er moest eerst nog gekeken worden of deze wijziging wel mogelijk was binnen de wet. Op 22 januari was hierover duidelijkheid. Het was wel degelijk mogelijk om de plaatselijke verordening binnen de kaders van de drank- en horecawet op deze manier te wijzigen.

Daarop is het amendement van de PvdA in stemming gebracht. Het amendement werd uiteindelijk met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen door de gemeenteraad aangenomen. Alleen Sterk Meppel stemde tegen.

Vanaf nu is het dus gewoon mogelijk om bij allerlei activiteiten een borreltje te (blijven) drinken, zonder dat hiervoor ogen dichtgeknepen hoeven te worden.

Hans Boersma, raadslid PvdA Meppel

Klik hier voor amendement: ouderenborrel

Hans Boersma

Hans Boersma

Hans Boersma voormalig raadslid 2014/2018, nu Duo-raadslid Hans heeft zich de afgelopen periode bewezen als teamplayer en als een goed en zeer betrokken raadslid. Hij is sterk geworteld in de Meppeler samenleving en is open en toegankelijk. Hans laat het ‘rode’ geluid sterk doorklinken in zijn activiteiten.

Meer over Hans Boersma