Bijeenkomst ‘Hoe wilt u wonen?? Nu en in de toekomst?

Door Redactie op 15 december 2017


Foto: Eddy Veenstra Directeur Rendo Meppel “geen aardgas meer in nieuwe woningen”

Resultaat bijeenkomst “Hoe wilt u wonen?? Nu en in de toekomst? Van 13 dec. 2017

Mensen uit de Wolden, Westerveld en Meppel vinden het volgende belangrijk.

  • Houd je buurt schoon: organiseer een grofvuilactiedag
  • Stimuleer bewonersinitiatieven
  • Organiseer WMO 2.0 zodat het langer thuis wonen gemakkelijker gerealiseerd kan worden: een loket voor woningaanpassing, zorg etc.
  • Geen aardgas meer in nieuwe woningen
  • Groen gas in bestaande woningen
  • Maximaal 30% van het inkomen mag worden besteed aan wonen
  • Maak een voorzieningenwijzer voor bewoners
  • Stimuleer kleinschalige coöperaties in de samenleving
  • ICT is de sleutel om de voordeur fysiek open te zetten voor langer thuis wonen
  • Benut de bespaarde intramurale gelden voor investering in extramurale ondersteuning.

De PvdA afdelingen Westerveld, de Wolden, en Meppel sluiten zich aan bij het resultaat van de bijeenkomst zoals deze in bovengenoemde punten zijn samengevat, en gaan zich sterk maken om tot realisatie van boven genoemde punten te komen.

Wij danken ieder voor de geleverde inbreng.

PvdA, de Wolden, Westerveld, Meppel.

Dec. 2017