Algemene Beschouwingen van de PvdA bij de Perspectiefnota 2018- 2021.