Door Folkert Hummel op 14 november 2016

Kunstgrasvelden schadelijk ja of nee?

Op 5 oktober jongstleden is er tijdens een uitzending van Zembla met de titel ”Gevaarlijk Spel” aan de orde gesteld dat sporten op een kunstgrasveld met rubberkorrels mogelijk tot een verhoogd risico op kanker kan lijden.

Iedere dag sporten wereldwijd miljoenen kinderen en volwassen op kunstgrasvelden. In Nederland liggen bijna tweeduizend van deze velden. Het gebruik van de korrels zorgt ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurveld en heeft als voordeel dat het veld bijna altijd bespeelbaar is.

Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Stoffen waarvan bewezen is dat zij kankerverwekkend zijn. Toch stelde het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van het sporten op deze kunstgrasvelden met rubberkorrels geen gezondheidsrisico`s te verwachten zijn.

Ook in de gemeente Meppel zijn bij voetbalclubs als Alcides, MSC en FC Meppel die deze type kunstgrasvelden in gebruik hebben. Dagelijks sporten veel jonge kinderen, jongeren en ouderen, op deze kustgrasvelden en is er veel onduidelijkheid ontstaan over de eventuele gezondheidsrisico’s welke hierdoor gelopen worden.

De fractie van de PvdA heeft artikel 32 vragen gesteld aan het college over deze zorgelijke situatie.

Uit de beantwoording van het college blijkt dat er op dit moment geen reden is tot paniek en dat het RIVM en de KNVB een onderzoek doet naar deze rubberkorrels. De uitslag van dit onderzoek zal waarschijnlijk dit jaar nog gepresenteerd worden en zal naar de desbetreffende sportclubs duidelijk worden gecommuniceerd. Wij zullen dan ook eerst wachten op de uitkomst van het onderzoek voordat wij verdere actie gaan ondernemen.

Folkert Hummel

Folkert Hummel

Lijsttrekker en fractievoorzitter. Folkert heeft zich de afgelopen twee jaar als fractievoorzitter goed staande gehouden. Hij is in staat om het geluid van de PvdA Meppel zowel bestuurlijk (raad/fractie/partij) als op straat goed te verwoorden. Folkert is een goede netwerker en legt ook verbinding tussen bedrijfsleven en overheid. Hij is goed benaderbaar en kan belangen

Meer over Folkert Hummel