Samenwerking tussen Meppel, De Wolden en Westerveld

Door Redactie op 12 september, om 20:00 | Meppel’s Inn, Leonard Springerlaan 14, 7941 GW Meppel

Beste mensen,
U weet dat we al een lange tijd op zoek zijn naar een aanvulling van nieuwe bestuursleden in ons bestuur. Deze versterking is nodig. We bespraken dit al in onze laatste ledenvergadering. We denken erover om te gaan samenwerken met de buurafdelingen, Westerveld en De Wolden. Ondertussen hebben we de mogelijkheden voor het besturen van de afdelingen geïnventariseerd. In oktober/november hebben we een ledenvergadering. Dan willen we een voorstel met u te bespreken en hierover een besluit nemen. Op 12 september gaan we eerst met leden die hierbij willen helpen, nadenken over dat voorstel. De uitkomsten zullen we hierna aan u presenteren.

Klik hier voor de uitnodiging zoals verstuurd