14 januari 2015, om 22:30 | Achterzaal Restaurant "De Tipbrug", Prinsengracht 3, Meppel

Ledenvergadering PvdA afdeling Meppel

Op woensdagavond 14 januari 2015 bent u als lid van de PvdA afdeling Meppel van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Op deze ledenvergadering zullen een aantal belangrijke thema´s aan de orde komen.

  • Sinds april 2014 is onze nieuwe fractie aan het werk, dit alles onder leiding van fractievoorzitter Freek Schipper. De fractie wil jullie graag op de hoogte brengen van enkele belangrijke onderwerpen die behandeld zijn of nog gaan komen. Te denken valt aan het sociale domein en de sociale wetgeving, en de kwestie Reestmond en de bezuinigingen die voor de periode 2015 – 2018 worden voorgesteld.
  • Op 17 en 18 januari is er een landelijk congres van de PvdA in Utrecht. Er staan verschillen zaken op de agenda voor veranderingen. Hierover willen wij graag met elkaar van gedachten wisselen.
  • De afdeling Meppel is bezig met het oprichten van een Ombudsteam. Graag willen we met jullie hierover van gedachten wisselen. Wat is de meerwaarde van een Ombudsteam en wat kunnen we met een Ombudsteam?
  • Ontmoeting met Meppeler kandidaten. Op 18 maart 2015 gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten én de Waterschappen. Op onze ledenvergadering zullen de kandidaten uit Meppel,  Rudolf Bosch en Wim Zwaan  (Provinciale Staten), Wil Kerstjens en Jan Jonker (Waterschap Reest & Wieden), zich kort introduceren.

Kortom: belangrijke onderwerpen die binnen onze afdeling spelen en die wij graag aan jullie willen voorleggen en met jullie willen bespreken.
U bent allen van harte uitgenodigd, na afloop is er tijd om met elkaar het glas te heffen op een nieuw jaar 2015!

De Achterzaal van Restaurant “De Tipbrug” is bereikbaar via Kromme Elleboog 3. De zaal is geopend vanaf 19:30 uur.

N.B.: De eerder aangekondigde ledenvergadering van 4 februari 2015 komt hierdoor te vervallen!